Et slag for frivilligheten!

Postet av Ullensaker Issportklubb den 23. Apr 2024


Hei alle sammen!

Klubben har hver måned i store deler av denne sesongen presentert en av klubbens dedikerte frivillige for å sette mer fokus på viktigheten av frivilligheten, og at alle medlemmer i klubben har et ansvar for å bidra. 

Som styreleder ønsker jeg å oppsummere samt bidra med noen tanker.

Først vil jeg få takke alle frivillige i klubben som bidrar til drift av lag og/eller klubb. Uten dere hadde det ikke vært mulig å ha et tilbud til barna våre. En ekstra takk til dere fem som takket ja til å dele deres erfaringer - Håkon, Sissel, Anita, Jørgen og Ane.

I alle artiklene kan vi lese om en grunnleggende vilje og lyst til å legge til rette for at barna skal ha en et treningstilbud, og hvordan barnas glede og engasjement er en drivende faktor i seg selv. 

Håkon finner at å engasjere seg i egne barn er viktig, og derigjennom opplever man mye glede. Og at hvis ditt bidrag kan ha betydning for minst ett barn så er det verdt det. Sissel legger vekt på at klubben ikke drifter seg selv og at alle som har barn i klubben har en plikt til å bidra. Der i gjennom har man også påvirkningskraft og kan være med å forme klubben. Anita finner at det å være en frivillig er et privilegium, hvor man kan bidra til å påvirke barnas utvikling. Jørgen finner drivkraft i barnas mestring og at ved å være en frivillig får man muligheten til å skape et fellesskap samt få nye bekjentskaper. Ane er opptatt av å sikre en trygg fritid for barna gjennom at de bedriver en idrett i stede for dårligere alternativer som å henge på storsenteret, og at vi som voksne er forbilder som barna tar etter.

Jeg finner at det er kommet frem mange gode poenger i denne artikkelserien som er verdt for noen og enhver av oss å ta notis av. La det ikke være noen tvil - styrets beslutning om å gjennomføre denne artikkelserien er selvfølgelig i et håp om at flere vil kjenne sin besøkelsestid. Klubben trenger flere frivillige! Vi har en liten gruppe med foreldre som "alltid" bidrar, og en større gruppe som "aldri" bidrar. Med det antall aktive vi har uavhengig av alder, burde det ikke være nødvendig for noen å ta på seg flere verv. Men det er situasjonen i dag.

Ikke minst sett ift den negative utviklingen som har vært i og rundt hallen med ungdommer (ikke primært våre) som lager bråk, så er det viktig med voksne som bryr seg. Vi hadde senest sist uke uprovosert vold mot en av våre ungdommer, noe som resulterte i at Politiet ble kontaktet. Er det sånn vi ønsker å ha det? Hvis vi har et miljø med voksne som viser at vi bryr oss, tenker jeg at det vil være vanskeligere for ungdommer som ønsker å lage bråk å få muligheten til det. Jessheim har sine utfordringer med ungdomskriminalitet - la vår klubb være den som gjør det vi kan for å sikre barnas ve og vell. Skal vi få det til trenger vi at DU bryr deg!     

Skulle du ønske å bidra til lag eller klubb så ta kontakt med lagleder på ditt lag/kunstløp evnt. med meg på leder@ullis.no.


Mvh

Roy Albin Bylund

Styreleder

Tlf: 99 50 38 19

www.ullis.no
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.