Invitasjon til årsmøte torsdag 21.mars 2024 kl 18.00

Postet av Ullensaker Issportklubb den 18. Jan 2024


Årsmøte torsdag 21.mars kl 18.00 i sosialt rom/stort møterom.

Agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Valg av ordstyrer 

4. Valg av referent 

5. Valg av tellekorps – 2 stk 

6. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll 

7. Årsberetninger 

     a. Ullensaker Issportklubb 

     b. Flyers 

     c. Wings 

     d. Stones 

8. Godkjenning av regnskap 2023 

9. Godkjenning av balanse 2023 

10. Kontrollutvalgets beretning 2023 

11. Fullmakt til styre for å velge representanter til ting og møter 

12. Fullmakt til styret ad aktivitetsavgifter sesongen 2024/2025 

13. Medlemskontingent 2025 

14. Honorarer sentrale verv for sesongen 2024/2025 

15. Innkomne saker 

     a. Ingen 

16. Budsjett 2024 

17. Infosaker 

     a. Handlingsplan 2024 - 2028 

18. Valg 

a. Styret 

     i. Styreleder 

     ii. Nestleder 

     iii. 2 styremedlemmer 

b. Kontrollkomite 

     i. 2 medlemmer 

     ii. 1 vara 

c. Valgkomite 

     i. Leder 

     ii. 1 medlem 

     iii. 1 vara


Alt av dokumenter finner du her - www.ullis.no

Man må ha betalt medlemsavgift for å kunne være stemmeberettiget, og aldersgrense for å kunne stemme er 15 år. 

Velkommen!


På vegne av styret,

Roy Albin Bylund

Styreleder

Ekstraordinært årsmøte

Postet av Ullensaker Issportklubb den 26. Jun 2023

Tid - Tirsdag 22.august kl 18.00

Sted - sosial sone i hallen

 

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps, 2 stk
 6. Valg av 2 stk til å signere protokoll
 7. Budsjett 2023
 8. Honorarer sentrale verv
 9. Retningslinje for fordeling av dugnadspenger i en lagkasse
 10. Infosaker
  1. Retningslinje keeperutstyr
  2. Retningslinje drakter
  3. Retningslinje økonomisk støtte til lag og kunstløputøver i gruppen konkurranse
  4. Retningslinje økonomisk bidrag til arrangerende lag ved arrangementer (bortsett fra seriekamper)
  5. Aktivitetsavgifter hockey sesong 2023/2024 inkl hyppighet på fakturering
  6. Aktivitetsavgifter kunstløp sesong 2023/2024 inkl hyppighet på fakturering
  7. Bambusa-dugnad
 11. Valg
  1. Et styremedlem
  2. Leder kontrollkomite
  3. Et medlem til kontrollkomiteen
 12. Æresmedlem

Alt av dokumenter finner du her - www.ullis.no

Man må ha betalt medlemsavgift for 2023 for å være stemmeberettiget.

Velkommen!
Ny dato for årsmøte - 3 mai 2023 kl 18

Postet av Ullensaker Issportklubb den 21. Apr 2023

Invitasjon til årsmøte i Ullensaker Issportklubb, onsdag 3.mai kl 18.00.

Møtet vil bli avholdt i sosialt rom. Agenda for årsmøte er som følger:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Valg av ordstyrer

4. Valg av referent

5. Valg av tellekorps, 2 stk

6. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll

7. Årsberetninger

a) Ullensaker Issportklubb

b) Ullensaker flyers

c) Ullensaker wings

d) Ullensaker Stones

8. Godkjenning av regnskap 2022

9. Godkjenning av balanse 2022

10.Kontrollutvalgets beretning 2022

11. Fullmakt til styret for å velge representanter til ting og møter

12. Fullmakt til styret ad aktivitetsavgift 2023/2024

13. Medlemskontingent 2024

14. Honorarer sentrale verv 2023/2024

15. Innkomne saker 16.Budsjett 2023

17. Æresmedlem

18. Infosaker

a) Keeperutstyr

b) Pucker/drakter

c) Samarbeid Eidsvoll videregående

d) Ombygging shopen

e) Reise-/cup støtte 2023/2024

f) Aktivitetsavgift 2023/2024

19.Valg

a. Nestleder

b. Styremedlem x 3

c. Vara styremedlem

d. Kontrollkomite

e. Valgkomite

Endelig agenda foreligger senest en uke før årsmøte (26.04)

Vedleggene til årsmøtet finner du her: https://www.ullis.no/page/arsmote

På vegne av styret,

Helene Westvang

Styreleder

UTSATT! Årsmøte 30 mars kl 18 UTSATT!

Postet av Ullensaker Issportklubb den 24. Feb 2023


Grunnet forsinkelser av kontrollutvalgets beretning vil årsmøtet bli utsatt til over påske.

Nærmere info om ny tid vil bli publisert på spond og hjemmesiden torsdag 30.mars. 

Mvh

Styret


Invitasjon til årsmøte i Ullensaker Issportklubb, torsdag 30. mars kl 18

Styret innkaller herved til årsmøte i Ullensaker issportklubb.

Årsmøtet avholdes 30.03.2023 i Jessheim is- og flerbrukshall (Sosialt rom).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16.03.2023 til leder@ullis.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettside og spond.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ullensaker issportklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Dokumenter til årsmøte finner dere her: Årsmøte 2023


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  
Årsmøte 30 mars kl 18

Postet av Ullensaker Issportklubb den 31. Jan 2022


Invitasjon til årsmøte i Ullensaker Issportklubb, onsdag 30.mars kl 18.00. 


Møte vil bli avholdt i møterom ved tribune.

 

Agenda for årsmøte er som følger:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps, 2 stk
 6. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll
 7. Årsberetninger
 8. Godkjenning av regnskap 2021
 9. Godkjenning av balanse 2021
 10. Kontrollutvalgets beretning 2021
 11. Fullmakt til styret for å velge representanter til ting og møter
 12.  a. Medlemsavgift 2023                                                                                                                                            b.  Fullmakt til styret ad aktivitetsavgifter 2022/2023
 13. Honorarer sentrale verv 2022/2023
 14. Info saker
 15. Budsjett 2022 
 16. Valg
  1. Leder
  2. Styremedlem x 2 (hvorav en med økonomiansvar)
  3. Vara styremedlem
  4. Kontrollkomite
  5. Valgkomite

Da det ikke fremmes noen forslag til endring av klubbens organisasjonsplan, er dette pkt.et ikke med i agenda for årsmøte 2022.

For å være stemmeberettiget på årsmøtet må medlemsavgift være betalt for 2022. 

Alle over 15 år er velkommen!

Innspill til saker skal være styret i hende innen 14 dager før årsmøte (16.mars). Endelig agenda foreligger senest en uke før årsmøte (23.mars)

Vedlegg til årsmøte finner du i filarkiv her.


 

På vegne av styret,

Roy Albin Bylund

Styreleder