Nettbutikk hos Supporter.no

Styret har besluttet å etablere nettbutikker for både Flyers og Wings.

Dette for å kunne tilby et større vareutvalg, at vi slipper å sitte på et varelager og at Tomas skal få løsrevet tid fra denne type oppgave. Vi har valgt å inngå et samarbeide med supporter.no

Det er en glede å informere om at klubbens to nettbutikker - Flyers og Wings - nå er åpnet. 

Endringer i vareutvalg vil kunne forekomme etter hvert som vi får mer erfaring med hva som går og evt etterspørres.

Nettbutikk for Flyers

Nettbutikk for Wings