Klubbens histore

Ullensaker var på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, Norges 4.største ishockeyklubb i antall medlemmer (300 stk.). Klubben hadde den gang lag i alle aldersgrupper, samt Norges første damelag. Ullensaker Ishockeyklubb hadde allerede da planene klare om etablering av en ishall. Disse planene ble ikke satt ut i livet, og etter hvert ble interessen for ishockey i Ullensaker begrenset.


Ullensaker Ishockeyklubb hadde allerede på midten av 80-tallet prosjektet klart for en ishall til 6 mill. Dette ble dessverre ikke prioritert bygget av kommunen den gang.

I 1987 fikk Nes IK sin egen ishall, og de fleste av medlemmene i Ullensaker gikk til Nes IK. Etter hvert begynte det og komme opp flere ishaller i Norge, og ishockey ble en innendørsidrett. Mange foreldre var ikke interessert i å kjøre barna sine til Årnes eller Lillestrøm for å trene, noe som dessverre førte til at interessen for ishockey minket i Ullensaker.

I 1994 ble det bygd en kunstfrossen flate i Idrettsparken for å få Ullensaker Ishockeyklubb i full drift igjen, men seriespill måtte fortsatt foregå innendørs. Det ble anskaffet en såkalt "Hockeyboks" til dette formålet, men denne var ikke i spesielt god stand. Dårlig tilgang til deler og kunnskap om drift har heller ikke blitt bedre med årene. Strømforbruket var også betydelig, da anlegget gikk uavhengig av utetemperatur.

I sesongen 1998/1999 ble det klart fra idrettskretsen at banen ikke lenger var godkjent for organisert trening og kamper. Kostnader til drift av egen kunstisbane, samtidig med leie av hallkapasitet til trening og kamper tok til slutt knekken på klubben. Kommunen måtte overta driften av kunstisbanen, og i 2001 la Ullensaker Ishockeyklubb ned.

I 2005 tok noen "gamle ishockeyspillere" initiativ til igjen å skape et ishockeymiljø i Ullensaker, og i mars 2005 ble Ullensaker Hockey Team stiftet. I samarbeid med Park og Idrett ble kunstisanlegget igjen satt i drift. Det ble tatt service på kjøleanlegg og ismaskin, nye lyskastere ble montert og plutselig var det yrende liv på isen hele vinteren. Kommunen gikk til og med til innkjøp av ny ismaskin, etter utallige havari på den gamle ismaskinen fra 60-tallet. Aldri har det vært så bra is i Ullensaker. Sesongen 2005/2006 startet også rekord tidlig pga. kunstisanlegget.I februar 2014 kunne klubben endelig etter mange år ta i bruk den nye Jessheim is- og flerbrukshall, og aktiviteten setter fart med flere lag i aldersbestemte klasser, to senior lag og et veteranlag i seriespill. Klubben har også etablert seg med en en curling gruppe, Ullensaker Stones samt kunstløpgruppe, Ullensaker Wings.