Velkommen!

Nye løpere ønskes velkommen til skøyteskolen – vi har fortløpende opptak!


Skøyteskolen vår er åpen for alle, og det er ingen krav til ferdigheter. Det ekstra moro å beherske kunsten å gå på skøyter – kanskje noen «tricks» også?

Har du lyst til å lære å danse på skøyter kan du bli aspirant hos oss, og kanskje blir du så ivrig at du går videre som konkurranseløper?

Skøyteskolen vår er åpen for alle, og det er ingen krav til ferdigheter. Mestring og glede ved å være på isen er målet!


Nivåer og tester i kunstløp

Testene er utformet av Norges skøyteforbund (NSF) og består av en rekke grunnleggende øvelser i kunstløp.

  • Det er trenerne som avgjør når i løpet av sesongen løperne kan ta tester.
  • Det er ikke noe krav at løpere må ta tester for å være med i Wings kunstløp.

 

Skøyteskolen: Ingen ferdigheter nødvendig.

 

Kunstløpskolen: Når barnet er stødig og selvstendig nok på skøytene, kan det være aktuelt å gå opp til å være nybegynner.

 

Nybegynner: Som nybegynner er man fortsatt med på skøyteskolen, men trener også en time til i uken. Når man har tatt test 1 går man over til aspirant.
Test 1
1Utfall begge veier forover på buer
2Ponny-hopp; på sirkel (forøvelse til skredderhopp/axel)
3Vending begge veier – på ett eller to ben
4Buer forover utover; løperen skal kunne gli litt på hvert ben før man bytter ben
5Chasse` på sirkel forover og bakover- løperen skal stå på en skøyte og skyve fra med andre foten

Anita Utse og Januz Komandera på skøyteskolen følger opp alle barna og dersom de ser at noen er klare for å avansere tar de kontakt med foresatte om dette.


Aspirant: Tar test 2 og test 3. Test 2
1Legge over forover – begge veier
2Legge over bakover – begge veier
3Tretallsvals utover - begge veier; uten pigger og med rett rygg, uten pigger og med rett rygg rytme og vise kontroll, spesielt før 3-tallet og etter byttet av ben
4Skredderhopp
5Utfall bakover med en legg over i mellom. Vekten må være på det bøyde beinet i utfallet
6Piruett på ett eller to ben; minst 4 omdreininger
7Flyver' n forover på bue - begge ben. Frifot i hoftehøyde i min. 2 sek.Test 3
1Piruett på ett ben; minst 4 omdreininger og korrekt utgang
2Tretallsvals innover – begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet
3Mohawk-trinn på sirkel – begge veier; rett rygg og vise forståelse for kroppens plassering i forhold til sirkelen (tyngdeoverføring) (innover – innover – utover – utover)
4Salchow
5Toeloop
6Trinn/trinnsekvens; følgende trinn skal vises begge veier/ben og med kontroll:
a)Tretall forover utover
b)Dobbelt tretall forover utover
c)Dobbelt tretall forover innover
7Slyngetrinn på sirkel - begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet

Konkurranse: Har bestått test 3 og øver inn program og andre hopp, kork og ulike øvelser. Se mer info her.

Elite: De trener på ett høyere nivå og til konkurranser.                                                        

Hobby: For de som ikke ønsker å konkurrere, og likevel ønsker å gå på skøyter.