Vår klubbfilosofi

Verdier

Ullensaker Issportklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Ullensaker Issportklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Ullensaker Issportklubb sine verdier: Samhold, glede, miljøskapende, inkluderende og kompetanse

Verdiene skal hjelpe oss til

  • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
  • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
  • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
  • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
  • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet


Visjon

”DIN AKTIVITETSGLEDE ….EN GLEDE FOR ALLE”


Lov for UISK rev. 8.pdf