Treningskultur

1Sørg for riktig og fornuftig utstyr – klubben kan bidra med råd om skøyter og klær.
2Hjelp barnet til å møte presis til trening på isen og barmark.
3Foreldre som ønsker å se på trening, skal sitte på tribunen. Trenerne ønsker at barnas oppmerksomhet skal være rettet mot dem når løperne er på isen.
4Treningen er ikke slutt når barnet går av isen - lå barnet få tid til nedtrapping og uttøying - vær tålmodig!
5La gjerne barna få anledning til å delta i den sosiale aktiviteten i garderoben etter trening. Løperne blir bedre kjent med hverandre i en avslappet stemning.
6Hvis foreldre har behov, eller ønske å snakke med trenerne før, eller etter trening, vennligst ta hensyn til at trenerne ofte har flere treningstimer på rad. Det er også mulig å ta kontakt med trenerne på epost, eller styrets trener kontakt. 
7Alle henvendelser fra foreldre,  utenom det som er treners oppgaver, rettes til UISK styret.

Konkurransekultur

1Sørg for riktig og fornuftig utstyr – klubben kan bidra med råd om skøyter og klær.
2Hjelp barnet til å møte presis til trening på isen og barmark.
3Foreldre som ønsker å se på trening, skal sitte på tribunen. Trenerne ønsker at barnas oppmerksomhet skal være rettet mot dem når løperne er på isen.
4Treningen er ikke slutt når barnet går av isen - lå barnet få tid til nedtrapping og uttøying - vær tålmodig!
5La gjerne barna få anledning til å delta i den sosiale aktiviteten i garderoben etter trening. Løperne blir bedre kjent med hverandre i en avslappet stemning.
6Hvis foreldre har behov, eller ønske å snakke med trenerne før, eller etter trening, vennligst ta hensyn til at trenerne ofte har flere treningstimer på rad. Det er også mulig å ta kontakt med trenerne på epost, eller styrets trener kontakt. 
7Alle henvendelser fra foreldre,  utenom det som er treners oppgaver, rettes til UISK styret.