Invitasjon til årsmøte torsdag 21.mars 2024 kl 18.00

Postet av Ullensaker Issportklubb den 18. Jan 2024


Årsmøte torsdag 21.mars kl 18.00 i sosialt rom/stort møterom.

Agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Valg av ordstyrer 

4. Valg av referent 

5. Valg av tellekorps – 2 stk 

6. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll 

7. Årsberetninger 

     a. Ullensaker Issportklubb 

     b. Flyers 

     c. Wings 

     d. Stones 

8. Godkjenning av regnskap 2023 

9. Godkjenning av balanse 2023 

10. Kontrollutvalgets beretning 2023 

11. Fullmakt til styre for å velge representanter til ting og møter 

12. Fullmakt til styret ad aktivitetsavgifter sesongen 2024/2025 

13. Medlemskontingent 2025 

14. Honorarer sentrale verv for sesongen 2024/2025 

15. Innkomne saker 

     a. Ingen 

16. Budsjett 2024 

17. Infosaker 

     a. Handlingsplan 2024 - 2028 

18. Valg 

a. Styret 

     i. Styreleder 

     ii. Nestleder 

     iii. 2 styremedlemmer 

b. Kontrollkomite 

     i. 2 medlemmer 

     ii. 1 vara 

c. Valgkomite 

     i. Leder 

     ii. 1 medlem 

     iii. 1 vara


Alt av dokumenter finner du her - www.ullis.no

Man må ha betalt medlemsavgift for å kunne være stemmeberettiget, og aldersgrense for å kunne stemme er 15 år. 

Velkommen!


På vegne av styret,

Roy Albin Bylund

StyrelederKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.