Invitasjon til årsmøte torsdag 21 mars 2024 kl 1800

Postet av Ullensaker Issportklubb den 18. Jan 2024


Årsmøtedato er satt til torsdag 21.mars kl 1800 i sosialt rom/stort møterom.

Innspill til saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes styre på leder@ullis.no innen to uker før.

Endelig agenda inkl alt av dokumenter foreligger en uke før årsmøte.


Møtet vil bli avholdt i sosialt rom. Agenda for årsmøte er som følger:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Valg av ordstyrer

4. Valg av referent

5. Valg av tellekorps, 2 stk

6. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll

7. Årsberetninger

8. Godkjenning av regnskap 2023

9. Godkjenning av balanse 2023

10.Kontrollutvalgets beretning 2023

11. Fullmakt til styret for å velge representanter til ting og møter

12. Fullmakt til styret ad aktivitetsavgift 2024/2025

13. Medlemskontingent 2025

14. Honorarer sentrale verv 2024/2025

15. Innkomne saker 

16. Budsjett 2024

17. Infosaker

18. Valg
På vegne av styret,

Roy Albin Bylund

StyrelederKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.