Ny dato for årsmøte - 3 mai 2023 kl 18

Postet av Ullensaker Issportklubb den 21. Apr 2023

Invitasjon til årsmøte i Ullensaker Issportklubb, onsdag 3.mai kl 18.00.

Møtet vil bli avholdt i sosialt rom. Agenda for årsmøte er som følger:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Valg av ordstyrer

4. Valg av referent

5. Valg av tellekorps, 2 stk

6. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll

7. Årsberetninger

a) Ullensaker Issportklubb

b) Ullensaker flyers

c) Ullensaker wings

d) Ullensaker Stones

8. Godkjenning av regnskap 2022

9. Godkjenning av balanse 2022

10.Kontrollutvalgets beretning 2022

11. Fullmakt til styret for å velge representanter til ting og møter

12. Fullmakt til styret ad aktivitetsavgift 2023/2024

13. Medlemskontingent 2024

14. Honorarer sentrale verv 2023/2024

15. Innkomne saker 16.Budsjett 2023

17. Æresmedlem

18. Infosaker

a) Keeperutstyr

b) Pucker/drakter

c) Samarbeid Eidsvoll videregående

d) Ombygging shopen

e) Reise-/cup støtte 2023/2024

f) Aktivitetsavgift 2023/2024

19.Valg

a. Nestleder

b. Styremedlem x 3

c. Vara styremedlem

d. Kontrollkomite

e. Valgkomite

Endelig agenda foreligger senest en uke før årsmøte (26.04)

Vedleggene til årsmøtet finner du her: https://www.ullis.no/page/arsmote

På vegne av styret,

Helene Westvang

StyrelederKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.