Invitasjon til årsmøte i Ullensaker Issportklubb, onsdag 26 mai kl 18

Postet av Ullensaker Issportklubb den 18. Mai 2021

Møte vil bli avholdt på Teams.

Her er link til oppkobling: Årsmøte 2021

Vi begynner å gi tilgang til møtet 15 min før møtestart og vi oppfordrer alle til å logge på i god tid slik at vi rekker å få avklart de stemmeberettigede. Vi definerer gjennomføring av møte ved oppstart. 

Agenda: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps, 2 stk
 6. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll
 7. Årsberetninger
 8. Godkjenning av regnskap 2020
 9. Godkjenning av balanse 2020
 10. Kontrollutvalgets beretning 2020
 11. Fullmakt til styret for å velge representanter til ting og møter
 12. Fullmakt til styret ad aktivitetsavgifter 2021/2022
 13. Honorarer sentrale verv 2021/2022
 14. Infosak – Handlingsplan 2021 – 2024
 15. Budsjett 2021 
 16. Valg
  1. Nestleder
  2. Styremedlem x 2
  3. Vara styremedlem
  4. Kontrollkomite
  5. Valgkomite 

Dokumenter til årsmøte finner dere i filarkivet her.


Rett i etterkant av årsmøte vil det bli et kort informasjonsmøte ift planer klubben har lagt for sommeren.

 

På vegne av styret,

Roy Albin Bylund

Styreleder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.