Spleis for faddertiltaket 2023

Postet av Ullensaker Issportklubb den 28. Aug 2023

 

Idrettsrådet har etablert en spleis for Faddertiltaket gjeldende alle bedrifter i kommunen som ønsker å gi noen kroner til barn som faller utenom Idretten grunnet Økonomi. Vi i Ullensaker Issportklubb setter pris på alle som ønsker å bidra, og vi vet av erfaring at Fadderordningen fungerer, og blir satt stor pris på alle barn som har fått støtte.

 

Her finner du mer info samt link til hvor du støtter - spleis.no/faddertiltaket2023    

 

Takk for at du støtter!

Ringerike gjestet Ullensaker

Postet av Ullensaker Issportklubb den 28. Aug 2023

Ullensaker Issportklubb har stilt isflaten sin til disposisjon i 3 dager slik at Ringerike Panters skulle få mulighet til å trene på is. 

Hockey Norge er lite og det er trist for alle å se det som skjedde etter uværet «hans» med Schjongshallen og flommen i Hønefoss. 

Vi i Ullensaker Issportklubb var fast bestemte på at vi ønsket å hjelp med det vi kunne. Det har vært en fin dialog mellom Håkan Ahlstrand og Jørgen Rålm som sitter i Sportslig Utvalg i respektive klubber.
Utnevnelse av klubbens første Æresmedlem

Postet av Ullensaker Issportklubb den 23. Aug 2023

På det ordinære årsmøte for 2023 ble det besluttet å innføre begrepet "Æresmedlem" i Ullensaker Issportklubb. Her vil styret ut fra innspill fra medlemmer i klubben og i forkant av hvert årsmøte, vurdere om klubben har et eller flere medlemmer som har gjort seg fortjent til denne tittelen, ut fra et sett med kriterier. Vi vil også etablere en "Hall of fame" på vår hjemmeside hvor de som blir utnevnt vil få plass.  Her vil også de kriterier som styret vurderer ut fra, komme frem. Hovedgrunnlaget for kriteriene er selvfølgelig personens involvering i klubben over tid.

Klubben hadde ekstraordinært årsmøte tirsdag 22.august 2023 hvor et av punktene på agendaen var å behandle styrets innstilling på utnevnelse av klubbens første Æresmedlem.

Styret sier følgende i sin innstilling:

"Personen styret har valgt å fremme har stått på for klubben siden oppstart på uteisen. Han har i alle de år han har vært medlem i klubben også vært aktiv i styret og/eller komiteer. Han har blant annet tatt ansvar for rekruttering via skøyte- og hockeyskolen, hatt laglederverv i tillegg til sentrale verv som bla styreleder i en årrekke og også nestleder. Han har vært en god støttespiller for flere i klubben og han har jobbet for å ivareta medlemmenes interesse uavhengig av gren. Han var sentral fra klubbens side i planlegging og bygging av "vårt" (kommunens) anlegg som sto ferdig i 2014.

Styret finner det riktig og relativt enkelt og innstille på Håkon Brennum som klubbens første Æresmedlem".

Styrets innstilling ble vedtatt av et enstemmig årsmøte, og klubben er derfor glad for kunne gratulere Håkon med utnevnelsen!

Sittende styreleder, Roy Albin, hadde gleden av å overrekke en planket til Håkon i etterkant av ekstraordinært årsmøte. Håkon sin første reaksjon var vantro, og det er ingen tvil om at utnevnelsen kom overraskende på ham. Hans overraskelse ble etterfulgt av stor glede og ikke minst en følelse av å være beæret over både utnevnelsen og at han er den første som får den.

Vel fortjent, Håkon! Og så håper vi ikke utnevnelsen medfører at du legger ditt engasjement for klubben fullstendig på hylla :-)   

Mvh

Styret

Bruktmarked

Postet av Ullensaker Issportklubb den 18. Aug 2023
Behind The Mask og Ullensaker Flyers fortsetter samarbeidet sesongen 2023/2024

Postet av Ullensaker Issportklubb den 10. Aug 2023


Ullensaker Flyers gleder seg til å fortsette samarbeidet med BTM sesong 23/24 . 

Etter to lærerike og vellykkede år her på Ullensaker håper vi dette tilbudet vil utvikle våre målvakter videre.  

Dette tilbudet vil være tilgjengelig for alle egne målvakter i klubben.  

Vi tilbyr og plasser for eksterne målvakter som ønsker å ta del så lenge det er plass.  

Ved påmelding for sesong 23/24 benytt link under. 

https://club.spond.com/landing/courses/ullis/890321316C5F437FBD415FAD9CC37248