17. mai i Ullensaker

Postet av Ullensaker Issportklubb den 25. Mar 2021


Til lag/ foreninger og barnehager i Ullensaker


 

Korona-situasjonen gjør det vanskelig å planlegge lagt frem i tid, og ut fra dagens situasjon anser vi det som lite sannsynlig at vi kan gjennomføre 17. mai på tradisjonelt vis. Vi i kommunens 17. mai komité har derfor valgt å allerede nå avlyse felles barnetog på Kløfta og Jessheim, samt barnehagetog, borgertog og russetog. Dette har vi gjort for å skape forutsigbarhet for 17. maikomitéene på skolene og korpsene. 

Ut fra de vurderingene vi gjør i dag ber vi korpsene forberede et tilsvarende opplegg som i 2020. Det blir også et digitalt 17. mai program slik som i fjor. 

Program for 17. mai feiringen kommer i løpet av uke 15.

 

Med vennlig hilsen

For 17. mai komitéen i Ullensaker


0 Kommentar

Årsmøte 26 mai kl 18

Postet av Ullensaker Issportklubb den 8. Mar 2021

Invitasjon til årsmøte i Ullensaker Issportklubb, onsdag 26.mai kl 18.00 i Sosialt Rom i Jessheim Is- og Flerbrukshall.

Foreløpig agenda:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps, 2 stk
 6. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll
 7. Årsberetninger
 8. Godkjenning av regnskap 2020
 9. Godkjenning av balanse 2020
 10. Godkjenning av revisors beretning 2020
 11. Budsjett 2021 
 12. Valg

 

Forslag til saker på årsmøte må sendes inn, innen 2 uker før årsmøte, på leder@ullis.no.

Endelig agenda med dokumenter vil være klart senest 1 uke før årsmøte.

For å være stemmeberettiget på årsmøte må du være over 15 år og ha betalt medlemsavgiften på kr 300,-. Avgiften skal være betalt 14 dager innen årsmøte. Oppfordrer så mange som mulig til å støtte klubben og at  du derigjennom også får en stemme når det gjelder. 

Hvis du ikke er medlem og ønsker å tegne et medlemskap kan du enten søke medlemskap hos oss gjennom din profil på Min Idrett, eller send en mail til kasserer på, kasserer@ullis.no.

 

På vegne av styret,

Roy Albin Bylund

Styreleder


0 Kommentar

STYRET INVITERER TIL TEMAKVELD

Postet av Ullensaker Issportklubb den 1. Mar 2021


Tema: Rent idrettslag / antidoping

Sted: Sosialt rom JIFH

Tid: Onsdag 17/3 kl 19-21

Rent IL er et program for idrettslag tilknyttet særforbund underlagt Norges idrettsforbund (NIF). Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og styret ønsker å sette antidoping på agendaen.

Som første del i et slikt arbeid har styret gjennomført et webbasert verktøy for å komme igang med dette, men ønsker nå at så mange som mulig vil være med å bidra inn i denne jobben.
 Oppfordrer spesielt trenere, støtteapparat og andre ressurspersoner i klubben til å delta.

Vi vil gjennomføre dette i form av et åpent dialogmøte hvor ulike temaer vil bli diskutert, og disse er:

 1. Idrettens egenart
 2. Kunnskapsnivå
 3. Holdninger
 4. Andre treningsmiljøer
 5. Prestasjonspress/presentasjonspress
 6. Miljø utenfor idretten

Det er begrenset med plass så i første omgang inviteres trenere og støtteapparat. Påmelding via Spond gruppe Flyers Trenere, Flyers Lagledere og Flyers Materialforvalter. Om du faller utenfor disse gruppene og har lyst å delta,  ta kontakt med styret for ledig plass.

Hilsen
Styret


0 Kommentar

Gjeldene retningslinjer fra 1 mars 2021

Postet av Ullensaker Issportklubb den 23. Feb 2021

I sitt møte onsdag 17.februar besluttet Formannskapet noen endringer som medfører at vi kan endre på noen av våre retningslinjer. Følgende retningslinjer vil gjelde fra mandag 1.mars og fremover: 

- Garderoben vil åpne 30 minutter før egen trening. Før dette skal ikke spillere/utøvere oppholde seg i hallen. Lagleder henter spillere ute 30 minutter før trening. Ved oppvarming/fysisk trening før eller etter trening skal dette skje utendørs. 

- Ved ankomst hallen skal hendene ALLTID vaskes/desinfiseres. Dette gjelder ALLE uavhengig av om man er spiller/utøver eller ikke

- Alle skal være påmeldt sitt lags trening via Spond. Har du en gyldig grunn til å være i hallen grunnet et verv du har i klubben, men ikke tilhørende et lag som trener når du er der, må QR-kode benyttes ift å registrere oppholdet, i tilfellet det skulle være behov for smittesporing. 

- Foreldre/foresatte/annen familie har ingen adgang til Jessheim Is- og Flerbrukshall. 

- Alle over barneskolealder har påbud om å benytte maske bortsett fra på isen. 

- Det skal være maks 20 spillere pluss trenere på is i gangen.  Dette grunnet at en Ishall anses å være en større smittespredningsarena enn andre arenaer, og at man skal således begrense hvor mange som er på is ad gangen. 

- En treningsøkt vil vare i 45 minutter. I resterende tid av 1 klokketime skal is vannes og hall luftes. 

- Alle sitter i garderoben frem til isen er klar, og går på samlet etter beskjed fra trener eller lagleder. 

- Etter trening skal man rett i garderoben. Dusjene er avstengt. Garderoben skal være tom for spillere og klargjort innen 30 minutter etter trening. 

- Lagleder har ansvar for at alle benker, håndtak og andre berøringsområder sprites og vaskes etter lagets trening, slik at garderoben er klar til neste lag som skal inn. 

- Hvis man viser tegn til at man er syk skal man ikke stille på trening. Gjelder både voksne og barn. 

Som dere ser så er kravet til 1 meter er borte, dette gjelder alle områder i hallen. Dette betyr igjen at vi kan lagre utstyret i hallen. MEN vi oppfordrer til å holde avstand. 

Det er viktig at alle disse retningslinjene overholdes skal vi kunne ha drift. Endringer kan forekomme hvis kommunale myndigheter kommer med endrede føringer. 

Ta kontakt med din lagleder skulle noe være uklart - og god trening :-)


0 Kommentar

Vinterferieaktivitet gjennomføres ikke i Ishallen

Postet av Ullensaker Issportklubb den 19. Feb 2021

Grunnet Covid-19 og pålegg fra kommunen om særskilte retningslinjer for bruk av kommunens Ishall, har Ullensaker Issportklubb, kommunen og Idrettsrådet sammen besluttet at en gjennomføring av Vinterferieaktiviteten i Ishallen dessverre ikke lar seg gjøre.

Vi som Issportklubb er lei oss for at vi ikke får delt kommunens flotte Ishall med andre. Vi oppfordrer alle til å oppsøke kommunens utendørs isbaner samt Nordbytjernet i vinterferien, og ikke lar skøytene bli stående ubrukt.

Her finner du mer info om uteisene - Alle våre isbaner er klare! (ullensaker.kommune.no)

Ta vare på hverandre, ta ansvar og vis hensyn!0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline