Ekstraordinært årsmøte

Postet av Ullensaker Issportklubb den 26. Jun 2023

Tid - Tirsdag 22.august kl 18.00

Sted - sosial sone i hallen

 

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps, 2 stk
 6. Valg av 2 stk til å signere protokoll
 7. Budsjett 2023
 8. Honorarer sentrale verv
 9. Retningslinje for fordeling av dugnadspenger i en lagkasse
 10. Infosaker
  1. Retningslinje keeperutstyr
  2. Retningslinje drakter
  3. Retningslinje økonomisk støtte til lag og kunstløputøver i gruppen konkurranse
  4. Retningslinje økonomisk bidrag til arrangerende lag ved arrangementer (bortsett fra seriekamper)
  5. Aktivitetsavgifter hockey sesong 2023/2024 inkl hyppighet på fakturering
  6. Aktivitetsavgifter kunstløp sesong 2023/2024 inkl hyppighet på fakturering
  7. Bambusa-dugnad
 11. Valg
  1. Et styremedlem
  2. Leder kontrollkomite
  3. Et medlem til kontrollkomiteen
 12. Æresmedlem

Alt av dokumenter finner du her - www.ullis.no

Man må ha betalt medlemsavgift for 2023 for å være stemmeberettiget.

Velkommen!