Utsatt! Årsmøte 3 juni kl 18

Postet av Ullensaker Issportklubb den 13. Feb 2020

Oppdatering! Årsmøtet er utsatt til høsten. Vi kommer tilbake til ny dato så snart det er klart.


Ullensaker Issportklubb inviterer til årsmøte onsdag 3 juni kl 18.


Agenda kommer så fort den er klar.

Frist for innmelding av saker er satt til onsdag 4 mars. Saker kan meldes til leder@ullis.no


0 Kommentar

Ekstraordinært årsmøte

Postet av Ullensaker Issportklubb den 19. Jan 2020

Invitasjon til ekstraordinært årsmøte!

Da to styremedlemmer har valgt å trekke seg fra styret i Ullensaker Issportklubb grunnet manglende kapasitet, trenger vi å avholde et ekstraordinært årsmøte for å velge inn to nye til styret. Ihht gjeldende paragrafer er vi fortsatt styre- og beslutningsdyktige med de seks som nå "er igjen" i styret, men grunnet stor arbeidsmengde ser vi behov for å erstatte de to som har valgt å trekke seg.

Tidspunkt: Tirsdag 21.januar kl 19.00 i Sosialt rom i Ishallen.

Agenda:
1. Valgt vara ved regulært årsmøte 2019, Bjørnar Myrland, velges inn som fast styremedlem
2. Valg av et nytt styremedlem
3. Valg av en ny vara

Valgkomiteens innstilling finner du her: Innstilling ekstraordinært årsmøte 210120.pdf

Styret velger samtidig å avholde et medlemsmøte etter det ekstraordinære årsmøte, når vi først er samlet. Agenda her vil vi komme tilbake til. Spill gjerne inn hvis det er noe spesielt som ønskes tatt opp.

Mvh,
på vegne av styret,
Roy Albin Bylund
Styreleder


0 Kommentar

Årsmøte og medlemsskap

Postet av Ullensaker Issportklubb den 11. Feb 2016

Det er sendt ut medlemskontingent til alle medlemmer som er registrert, og har du ikke mottatt dette men ønsker å være medlem må du si ifra om dette på e-post: post@ullis.no

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene . Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt

Dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på hjemmesiden: http://www.ullis.no/p/19976/arsmote


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline