Årsmøte i Ullensaker Issportklubb!

Postet av Ullensaker Issportklubb den 29. Jun 2020

Årsmøte vil i år bli delt i to. Dette er grunnet at forbundet har satt frist ut året for gjennomføring av årsmøte, mens frist for å søke momskompensasjon er 15.august. Før vi kan søke kompensasjon må vi kunne vise til et årsmøtegodkjent regnskap 2019. Ettersom kompensasjonen er av en viss størrelse er det viktig for oss å rekke fristen. 

 

Vi finner det lite heldig å avholde hele møte tidlig i august hvor potensielt flere fortsatt er på ferie, derfor velger vi å dele det i to.

 

Årsmøte del 1 (godkjenning av regnskap) - onsdag 12.august kl 18.00.

Møte vil foregå på Teams (på nettet) og denne innkallingen vil bli oppdatert med link.

 

Dokumenter finner du her: https://www.ullis.no/storage/files?uid=1100943100&pfi=49742

 

Agenda

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Valg av ordstyrer

4. Valg av referent

5. Valg av tellekorps, 2 stk

6. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll

7. Godkjenning av regnskap 2019

 

Årsmøte del 2 - onsdag 16.september kl 18.00

Møte vil avholdes i sosialt rom i hallen. Hvis endringer i retningslinjer relatert til Covid-19 skulle tilsi at vi trenger større plass, kommer vi tilbake til det.

 

Agenda vil foreligge asap.

 

Ved spørsmål kan du sende meg en mail på leder@ullis.no,

 

Mvh

Roy Albin Bylund

Styreleder


0 Kommentar

Ekstraordinært årsmøte

Postet av Ullensaker Issportklubb den 19. Jan 2020

Invitasjon til ekstraordinært årsmøte!

Da to styremedlemmer har valgt å trekke seg fra styret i Ullensaker Issportklubb grunnet manglende kapasitet, trenger vi å avholde et ekstraordinært årsmøte for å velge inn to nye til styret. Ihht gjeldende paragrafer er vi fortsatt styre- og beslutningsdyktige med de seks som nå "er igjen" i styret, men grunnet stor arbeidsmengde ser vi behov for å erstatte de to som har valgt å trekke seg.

Tidspunkt: Tirsdag 21.januar kl 19.00 i Sosialt rom i Ishallen.

Agenda:
1. Valgt vara ved regulært årsmøte 2019, Bjørnar Myrland, velges inn som fast styremedlem
2. Valg av et nytt styremedlem
3. Valg av en ny vara

Valgkomiteens innstilling finner du her: Innstilling ekstraordinært årsmøte 210120.pdf

Styret velger samtidig å avholde et medlemsmøte etter det ekstraordinære årsmøte, når vi først er samlet. Agenda her vil vi komme tilbake til. Spill gjerne inn hvis det er noe spesielt som ønskes tatt opp.

Mvh,
på vegne av styret,
Roy Albin Bylund
Styreleder


0 Kommentar

Årsmøte og medlemsskap

Postet av Ullensaker Issportklubb den 11. Feb 2016

Det er sendt ut medlemskontingent til alle medlemmer som er registrert, og har du ikke mottatt dette men ønsker å være medlem må du si ifra om dette på e-post: post@ullis.no

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene . Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt

Dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på hjemmesiden: http://www.ullis.no/p/19976/arsmote


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline