Sommeris på Jessheim!

Postet av Ullensaker Issportklubb den 10. Mai 2021

Ullensaker Issportklubb skal for første gang i klubbens historie ha is gjennom hele sommeren 2021. Det er noe vi velger å gjøre både for at våre medlemmer skal få en utvidet sesong mtp de utfordringer Covid-19 har gitt oss gjennom inneværende sesongen, men også for at vi kan gi et tilbud til alle - uavhengig om du er medlem i klubben eller ikke - til å delta på klubbens sommerprogram. Det programmet består av Skøyte- og Hockeyskole, Frigåing, Camper samt at du vil ha mulighet til å leie isen. Vi vil også se på andre aktiviteter for barn og ungdom som Discokvelder på isen.  


Innen relativt kort tid vil vårt program presenteres, og man vil da også kunne se når isen er ledig for leie, skulle man ønske å komme med en forespørsel. 

Er det noe du lurer på i forhold til dette er du velkommen til å sende en mail til istid@ullis.no

Vårt program legges ut i iskalenderen på vår hjemmeside - ullis.no - etter hvert som det blir klart. 

Covid-19 gir oss fortsatt utfordringer, og gjennomføringen av vårt program vil være med forbehold, da vi må legge aktiviteten etter de retningslinjer Ullensaker Kommune til enhver tid gir oss. Vår isflate er nå stengt, og det er pt uavklart når vi kan åpne igjen. MEN vi er innstilt på at sommeren vil kunne gi oss rom for aktivitet for både små og store. Ses vi? :-) 

Mvh

Ullensaker Issportklubb


0 Kommentar

Behind The Mask og Ullensaker Flyers har inngått samarbeid

Postet av Ullensaker Issportklubb den 28. Apr 2021Ullensaker Flyers og Behind The Mask (BTM) har inngått samarbeid. Dette innebærer at BTM arrangerer 1 målvaktstrening i uken, for Ullensaker Flyers målvakter og for målvakter i andre klubber født 2012 eller eldre, i tillegg til de 3 øvrige aktivitetsdagene hos JAR og Lørenskog som de også samarbeider med.Fra venstre: Jørgen Rålm (SU), Roy Albin Bylund (Styreleder) og Daniel Ottesen (Behind The Mask) 


Klubben har også ansatt to egne keepertrenere. Disse skal ha ansvar for hver sin gruppe keepere i klubben, yngre og eldre, og ha oppfølging av disse på lagets treninger/egne samlinger. Man får altså oppfølging med rene keepertreninger (BTM) og får oppfølging en til en med klubbtrenerne.


Dette er starten på et godt samarbeid med BTM, som skal hjelpe oss med å utvikle våre målvakter og målvakts program sammen med klubbens målvakts trenere og Sportslig Utvalg (SU). 

Les mer om Behind The Mask her.

Vi gleder oss til oppstart i høst!


0 Kommentar

17. mai i Ullensaker

Postet av Ullensaker Issportklubb den 25. Mar 2021


Til lag/ foreninger og barnehager i Ullensaker


 

Korona-situasjonen gjør det vanskelig å planlegge lagt frem i tid, og ut fra dagens situasjon anser vi det som lite sannsynlig at vi kan gjennomføre 17. mai på tradisjonelt vis. Vi i kommunens 17. mai komité har derfor valgt å allerede nå avlyse felles barnetog på Kløfta og Jessheim, samt barnehagetog, borgertog og russetog. Dette har vi gjort for å skape forutsigbarhet for 17. maikomitéene på skolene og korpsene. 

Ut fra de vurderingene vi gjør i dag ber vi korpsene forberede et tilsvarende opplegg som i 2020. Det blir også et digitalt 17. mai program slik som i fjor. 

Program for 17. mai feiringen kommer i løpet av uke 15.

 

Med vennlig hilsen

For 17. mai komitéen i Ullensaker


0 Kommentar

Årsmøte 26 mai kl 18

Postet av Ullensaker Issportklubb den 8. Mar 2021

Invitasjon til årsmøte i Ullensaker Issportklubb, onsdag 26.mai kl 18.00 i Sosialt Rom i Jessheim Is- og Flerbrukshall.

Foreløpig agenda:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps, 2 stk
 6. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll
 7. Årsberetninger
 8. Godkjenning av regnskap 2020
 9. Godkjenning av balanse 2020
 10. Godkjenning av revisors beretning 2020
 11. Budsjett 2021 
 12. Valg

 

Forslag til saker på årsmøte må sendes inn, innen 2 uker før årsmøte, på leder@ullis.no.

Endelig agenda med dokumenter vil være klart senest 1 uke før årsmøte.

For å være stemmeberettiget på årsmøte må du være over 15 år og ha betalt medlemsavgiften på kr 300,-. Avgiften skal være betalt 14 dager innen årsmøte. Oppfordrer så mange som mulig til å støtte klubben og at  du derigjennom også får en stemme når det gjelder. 

Hvis du ikke er medlem og ønsker å tegne et medlemskap kan du enten søke medlemskap hos oss gjennom din profil på Min Idrett, eller send en mail til kasserer på, kasserer@ullis.no.

 

På vegne av styret,

Roy Albin Bylund

Styreleder


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline