Årsmøte


Tid


Sted

Vis kart

Invitasjon til årsmøte i Ullensaker Issportklubb, onsdag 30.mars kl 18.00. 

Møte vil bli avholdt i sosialt rom i hallen.

 

Agenda for årsmøte er som følger:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps, 2 stk
 6. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll
 7. Årsberetninger
 8. Godkjenning av regnskap 2021
 9. Godkjenning av balanse 2021
 10. Kontrollutvalgets beretning 2021
 11. Fullmakt til styret for å velge representanter til ting og møter
 12. Fullmakt til styret ad aktivitetsavgifter 2022/2023
 13. Honorarer sentrale verv 2022/2023
 14. Innkomne saker
 15. Budsjett 2022 
 16. Valg
  1. Leder
  2. Styremedlem x 2 (hvorav en med økonomiansvar)
  3. Vara styremedlem
  4. Kontrollkomite
  5. Valgkomite

 

Innspill til saker skal være styret i hende innen 14 dager før årsmøte (16.mars). Endelig agenda foreligger senest en uke før årsmøte (23.mars)

 

På vegne av styret,

Roy Albin Bylund

Styreleder


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.