Påmelding til Haaland skøyte- og hockeyskole

Vi ønsker velkommen til en ny runde med skøyte- og hockeyskole


Haaland Skøyte-,  og hockeyskole blir denne våren tirsdager og søndager i uke 3-14.

 

Gjennomføring vil foregå ihht forbundets, kommunens og klubbens retningslinjer ifm Korona. 

Pga begrenset antall plasser er det satt opp 3 forskjellige påmeldinger. 

På skøyteskolen vil isen bli delt i 3 isflater. Nybegynner - Litt erfaren - Erfaren.

Nivå 1: Skøyteskole - Nybegynner: Målet er å reise seg, stå og gå på skøyter med små skritt og litt fremdrift. 

Nivå 2: Skøyteskole - Litt erfaren: Målet er balanse og fremdrift slik at de kan gli og manøvrere rundt på isen på en relativt trygg måte. Enkle teknikker som å stoppe og svinge. 

Nivå 3: Skøyteskole - Erfaren: Målet er skøyteteknikker som stoppe, bakover, svinger. I tillegg øver vi på å samordne stav med ring med skøytegåing. Denne gruppen vil klubbens kunstløpgruppe ha ansvaret for så her har barnet mulighet til å lære mer skøyteteknikk. Kanskje du ønsker å gå videre å bli aspirant hos kunstløp gruppen Wings? 

Nivå 4 og 5: Hockeyskole: På hockeyskolen vil isen bli delt i 2 isflater. Nivå 4 hvor målet er å få grunnleggende ferdigheter i å behandle puck knyttet til å bevege seg på skøyter. Nivå 5 hvor målet er å gjøre de klare til å overføres til lag ved at de behersker enkel skøyteteknikk (fremover, bakover, stopp og svinger) og kølleteknikk (føre puck i kjeglebane, pasninger og mottak i ro). Inndeling her vil bli gjennomført av instruktørene på isen.


Påmelding finner du her: https://club.spond.com/landing/courses/ullis/4B3CB1870165433AB6D33C8625CE50C8/main_products


Alle som melder seg på blir lagt i klubbens tilhørende spond grupper for skøte- og hockeyskole. 

Pga korona er det derfor veldig viktig at dere får med dere informasjonen som legges ut der.

Første trening er tirsdag 18 januar.

Det er viktig at alle melder seg på/av treningene i Spond pga eventuelt smittesporing.


Vi sees på isen!