Bli medlem

Her finner du informasjon til nye medlemmer og foresatte som er nyttig å ta med seg.

Ullensaker Issportklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:

Idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

All aktivitet er bygd på dugnadsprinsippet. Klubben har tre avdelinger, Kunstløp (Wings), Hockey (Flyers) og Curling (Stones).  


I denne artikkelen skal vi gi informasjon om følgende tema:

1. Innmelding

2. Kontingent og treningsavgift

3. Dugnader

4. Laget

5. Klubbhåndbok

 

1. Innmelding

Alle nye medlemmer må meldes inn i Ullensaker Issportklubb. Når du møter på trening er det viktig at lagets foreldrekontakt, lagleder eller trener får kontaktinformasjon for å få deg registrert. 

Ullensaker Issportklubb bruker Norges Idrettsforbund MinIdrett som medlemsregister. 

Søk medlemskap via denne linken: Medlemskap Ullensaker Issportklubb

- Logg inn eller velg ny bruker.

- Når informasjonen er lagt inn sendes søknaden direkte til klubb for godkjenning.

Om noen ikke ønsker å være medlem, må man melde seg ut via MinIdrett. Utmeldingstidspunktet blir registrert på det tidspunktet klubben får utmeldingen registrert i MinIdrett.

For spillere som melder overgang fra andre klubber, må fylle ut og signere et samtykkeskjema av spiller og foreldre og sendes til den tidligere klubben for godkjenning. Dette gjøres også via MinIdrett.

 

2. Kontingent og treningsavgift

Alle medlemmer må betale medlemskontingent hvert år for å betraktes som medlem. Medlemskontingenten sendes ut ut årlig innen første halvår og er på kr 300,-. For aktive medlemmer (de som utøver sporten) betaler i tillegg treningsavgift. Avgiften blir årlig bestemt av styret og skal dekke noe av kostnadene det innebærer å trene. Treningsavgiften blir sendt ut i 4 kvartal og er med å dekke f.eks. leie av treningsarena, utstyr til trening osv.

For å delta på treninger og kamper må man ha betalt kontingent og treningsavgift for å være spilleberettiget. 

Faktura sendes til den adressen som er registrert i MinIdrett. I de fleste tilfeller sendes faktura på mail.

Vi gjør oppmerksom på at en deltagelse på klubbens årsmøte fordrer at kontingent er betalt.


Aktivitetsavgift hockey sesongen 2022/2023 for de ulike aldersgruppene er som følger per sesong:

Lag
Aktivitetsavgift

U8

2500,-

U9

2500,-

U10

2500,-

JU10

2500,-

U11

3000,-

U12

3700.-

U13

3700,-

JU13

3700,-

U14

4000,-

U15

4300,-

JU16

4300,-

U18

4500,-

Senior

3500,-

Veteran

3500,-

Vi over 40

2700,-

Damelaget 

3200,-

Mosjonslaget

1200,-

 

Aktivitetsavgift kunstløp sesongen 2022/2023 for de ulike gruppene er som følger per måned:

Klasse
Aktivitetsavgift

Nybegynner barn og voksne

650,-

Aspirant

850,-

Konkurranse

1000,-

Elite

1300,-

 

3. Dugnader

Klubben er basert på dugnadsprinsippet. Det er helt avgjørende for å holde prisen til medlemmene nede, og ha noen dugnader i løpet av et år. Dugnader som klubben arrangerer, går inntektene til klubben for drift. I tillegg har flere lag dugnader på eget initiativ, som gir penger i lagets kasse til bruk på f.eks. samlinger, cuper eller utstyr til spillere/lag.

Klubben forventer at alle foreldre stiller på det som klubben planlegger hvert år. I øyeblikket gjelder det  kioskvakt i ifm kamper/arrangementer, tilsynsvakt i hallen, hjelpe til i sekretariat osv ifm arrangementer i hallen.

 

4. Laget

Alle spillere tilhører sitt lag. Det vil alltid være den årgangen man er født i, i tillegg til å kunne delta i fellesskap med årgangen over eller under der det faller naturlig, enten ved få spillere eller der det er to eller flere årganger som settes sammen (eksempler på dette er U18, JU16 osv. Sesongen er fra skolestart i august til mai året etter.

I hvert enkelt lag må laget ha trener, lagleder, materialforvalter og dugnadsansvarlig. Trener har ansvaret på treningene og gjennomføre treninger i henhold til beskrivelse for årgangen. Lagleder og materialforvalter er støttefunksjoner rundt laget og trenere. Dugnadsansvarlig har et ansvarsområde for å organisere og koordinere dugnader.

Spillere som har behov for sportslige utfordringer ut over sin egen årgang, kan få muligheten til hospitering opp en årsklasse. Her er det viktig å påpeke at spilleren skal fortsatt delta i sin egen årgang i tillegg til hospiteringen. Det er alltid trenere, gjerne i samråd med foreldre og klubb, som avgjør hvem som skal kunne hospitere. Dette gjelder også når det er snakk om å hospitere ned en årsklasse.

Utstyr til trening og kamp kan kjøpes i klubbens egen shop "The Hangar". For mer informasjon om dette, ta kontakt med lagleder eller klubb.

Det oppfordres til at foreldre bidrar til å løse alle oppgaver et lag er avhengige av, og at alle stiller opp på dugnader for klubb og lag.

 

5. Klubbhåndbok

Klubbhåndboken er et levende dokument som skal gi informasjon om hvordan klubben drives og hvilke retningslinjer som gjelder til enhver tid.

Hele klubbhåndboken kan ses her i sin helhet. (under utarbeidelse)

 

Som medlem i Ullensaker Issportklubb gjør vi vårt ytterste for å gi alle et godt sportslig og sosialt tilbud. 

 

Velkommen til Ullensaker Issportklubb.

”DIN AKTIVITETS GLEDE ….EN GLEDE FOR ALLE”Bli medlem