Styret og organisasjon
Styret etter årsmøte 2023:

Leder
Roy Albin Bylund
NestlederDavid Elgvin
Styremedlem
Vegard Einan
Styremedlem/Kasserer
Vårin Hømanberg
StyremedlemLinda Johnsen
StyremedlemJune Engh Nyfløtt
Styremedlem
Mattias Åkersten
Varamedlem
Heidi Meborg

SU - Sportslig Utvalg (Kriterier for verv i Sportslig Utvalg)

 

1. Et medlem av Sportslig Utvalg må ha en bred Hockey- eller kunstløpfaglig bakgrunn. Dette være seg mange år som aktiv hockeyspiller/kunstløputøver og/eller mange år som hockeytrener/kunstløptrener. 

2. Medlemmet må være personlig egnet med fokus på stor grad av tålmodighet, forståelse og evne å sjonglere flere baller samtidig. Sportslig Utvalg sitter i et sportslig veikryss hvor mye skjer og mange har meninger. Det være seg trenere, lagledere, aktive, styret og/eller foreldre. Personen må ha egenskap til å se klubben i sin helhet, ikke kun enkeltindivider eller et enkelt lag. Man må kunne sette fellesskapet og klubbens beste fremfor individer og evne å se, samt forstå, at saker har flere sider. Personen må evne "å stå i det". 

3. Medlemmet må kunne kommunisere på en god og profesjonell måte. 

4. Medlemmet må kunne samarbeidet godt med styret og representere klubben utad på en positiv måte. 

5. Medlemmet må være en person som klubben respekterer i kraft av ens innsikt i en av våre sporter samt ens væremåte. 

6. Medlemmet kan ikke ha noe utestående med klubben.

7. Styret i samråd med leder av Sportslig Utvalg kan vurdere å ta inn et medlem i funksjon som sekretær, hvor punkter over kan avvikes.


SU kan kontaktes på mail: su@ullis.no