Om skøyteskolen


Ullensaker Issportklubb bygger sitt skøyteskoleopplegg på Den Norske Skøyte- og Hockeyskolen sin plan. Vi har tilpasset det noe, men grunnprinsippene er stort sett de samme. 

Trappetrinnsprogresjon

Først og fremst handler det om trappetrinnsprogresjon:

Skøyteskolen er delt i tre, og vi tar hensyn til en kombinasjon av barnets alder og størrelse og ferdigheter nå vi anbefaler et visst trinn. Dette gjøres på første økt barnet deltar.
Her er en tabell med de tre trinnene og litt om hvilke rettesnorer vi har:

TRINNSTARTFERDIGHETERAKTIVITETSTYPER
1Ingen spesielle.•Myk start
•Tilvenning på isen
•Basisøvelser
•Ringer
•Hinderbane
•Fangelek
•Frilek

2Klarer å stå og gå på skøyter.
Har grei fremdrift og kan
manøvrere/svinge litt.

• Myk start
• Gli på isen
• Basisøvelser
• Ringer
• Hinderbane
• Fangelek
• Frilek

3Har brukbar balanse frem/bak og
sideveis, manøvrerer/svinger greit.
God fremdrift, Svinger og
manøvrere mer finstemt og mer
automatisk.

• Basisøvelser
• Teknikkøvelser
• Lek med ringer og
køller/staver
• Hinderbane
• Fangeleker

Vi vil så jevnlig foreta "stille evaluering" av den enkelte elev, og si i fra når man er rede for neste steg. De som fullt ut besitter de ferdigheter som er forsøkt oppnådd vil få beskjed om dette - og man vil da anbefale en overgang til enten ishockeyskolen eller kunstløpgruppas treninger! Det er også mulig å gli fra skøyte til ishockeyskolen i en overgangsfase, for de som befinner seg i dette sjiktet  - det handler om mest mulig istid i begynnelsen.

Det handler om mestringsfølelse, motorikk og koordinasjon!

Arrangementer

tir.
8. oktober
søn.
13. oktober