17. mai i Ullensaker

Postet av Ullensaker Issportklubb den 25. Mar 2021


Til lag/ foreninger og barnehager i Ullensaker


 

Korona-situasjonen gjør det vanskelig å planlegge lagt frem i tid, og ut fra dagens situasjon anser vi det som lite sannsynlig at vi kan gjennomføre 17. mai på tradisjonelt vis. Vi i kommunens 17. mai komité har derfor valgt å allerede nå avlyse felles barnetog på Kløfta og Jessheim, samt barnehagetog, borgertog og russetog. Dette har vi gjort for å skape forutsigbarhet for 17. maikomitéene på skolene og korpsene. 

Ut fra de vurderingene vi gjør i dag ber vi korpsene forberede et tilsvarende opplegg som i 2020. Det blir også et digitalt 17. mai program slik som i fjor. 

Program for 17. mai feiringen kommer i løpet av uke 15.

 

Med vennlig hilsen

For 17. mai komitéen i Ullensaker


0 Kommentar

STYRET INVITERER TIL TEMAKVELD

Postet av Ullensaker Issportklubb den 1. Mar 2021


Tema: Rent idrettslag / antidoping

Sted: Sosialt rom JIFH

Tid: Onsdag 17/3 kl 19-21

Rent IL er et program for idrettslag tilknyttet særforbund underlagt Norges idrettsforbund (NIF). Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og styret ønsker å sette antidoping på agendaen.

Som første del i et slikt arbeid har styret gjennomført et webbasert verktøy for å komme igang med dette, men ønsker nå at så mange som mulig vil være med å bidra inn i denne jobben.
 Oppfordrer spesielt trenere, støtteapparat og andre ressurspersoner i klubben til å delta.

Vi vil gjennomføre dette i form av et åpent dialogmøte hvor ulike temaer vil bli diskutert, og disse er:

  1. Idrettens egenart
  2. Kunnskapsnivå
  3. Holdninger
  4. Andre treningsmiljøer
  5. Prestasjonspress/presentasjonspress
  6. Miljø utenfor idretten

Det er begrenset med plass så i første omgang inviteres trenere og støtteapparat. Påmelding via Spond gruppe Flyers Trenere, Flyers Lagledere og Flyers Materialforvalter. Om du faller utenfor disse gruppene og har lyst å delta,  ta kontakt med styret for ledig plass.

Hilsen
Styret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline