17. mai i Ullensaker

Postet av Ullensaker Issportklubb den 25. Mar 2021


Til lag/ foreninger og barnehager i Ullensaker


 

Korona-situasjonen gjør det vanskelig å planlegge lagt frem i tid, og ut fra dagens situasjon anser vi det som lite sannsynlig at vi kan gjennomføre 17. mai på tradisjonelt vis. Vi i kommunens 17. mai komité har derfor valgt å allerede nå avlyse felles barnetog på Kløfta og Jessheim, samt barnehagetog, borgertog og russetog. Dette har vi gjort for å skape forutsigbarhet for 17. maikomitéene på skolene og korpsene. 

Ut fra de vurderingene vi gjør i dag ber vi korpsene forberede et tilsvarende opplegg som i 2020. Det blir også et digitalt 17. mai program slik som i fjor. 

Program for 17. mai feiringen kommer i løpet av uke 15.

 

Med vennlig hilsen

For 17. mai komitéen i Ullensaker


0 Kommentar

Årsmøte 26 mai kl 18

Postet av Ullensaker Issportklubb den 8. Mar 2021

Invitasjon til årsmøte i Ullensaker Issportklubb, onsdag 26.mai kl 18.00 i Sosialt Rom i Jessheim Is- og Flerbrukshall.

Foreløpig agenda:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps, 2 stk
 6. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll
 7. Årsberetninger
 8. Godkjenning av regnskap 2020
 9. Godkjenning av balanse 2020
 10. Godkjenning av revisors beretning 2020
 11. Budsjett 2021 
 12. Valg

 

Forslag til saker på årsmøte må sendes inn, innen 2 uker før årsmøte, på leder@ullis.no.

Endelig agenda med dokumenter vil være klart senest 1 uke før årsmøte.

For å være stemmeberettiget på årsmøte må du være over 15 år og ha betalt medlemsavgiften på kr 300,-. Avgiften skal være betalt 14 dager innen årsmøte. Oppfordrer så mange som mulig til å støtte klubben og at  du derigjennom også får en stemme når det gjelder. 

Hvis du ikke er medlem og ønsker å tegne et medlemskap kan du enten søke medlemskap hos oss gjennom din profil på Min Idrett, eller send en mail til kasserer på, kasserer@ullis.no.

 

På vegne av styret,

Roy Albin Bylund

Styreleder


0 Kommentar

STYRET INVITERER TIL TEMAKVELD

Postet av Ullensaker Issportklubb den 1. Mar 2021


Tema: Rent idrettslag / antidoping

Sted: Sosialt rom JIFH

Tid: Onsdag 17/3 kl 19-21

Rent IL er et program for idrettslag tilknyttet særforbund underlagt Norges idrettsforbund (NIF). Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og styret ønsker å sette antidoping på agendaen.

Som første del i et slikt arbeid har styret gjennomført et webbasert verktøy for å komme igang med dette, men ønsker nå at så mange som mulig vil være med å bidra inn i denne jobben.
 Oppfordrer spesielt trenere, støtteapparat og andre ressurspersoner i klubben til å delta.

Vi vil gjennomføre dette i form av et åpent dialogmøte hvor ulike temaer vil bli diskutert, og disse er:

 1. Idrettens egenart
 2. Kunnskapsnivå
 3. Holdninger
 4. Andre treningsmiljøer
 5. Prestasjonspress/presentasjonspress
 6. Miljø utenfor idretten

Det er begrenset med plass så i første omgang inviteres trenere og støtteapparat. Påmelding via Spond gruppe Flyers Trenere, Flyers Lagledere og Flyers Materialforvalter. Om du faller utenfor disse gruppene og har lyst å delta,  ta kontakt med styret for ledig plass.

Hilsen
Styret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline