Årsmøte i Ullensaker Issportklubb!

Postet av Ullensaker Issportklubb den 29. Jun 2020


Årsmøte vil i år bli delt i to. Dette er grunnet at forbundet har satt frist ut året for gjennomføring av årsmøte, mens frist for å søke momskompensasjon er 15.august. Før vi kan søke kompensasjon må vi kunne vise til et årsmøtegodkjent regnskap 2019. Ettersom kompensasjonen er av en viss størrelse er det viktig for oss å rekke fristen. 

 

Vi finner det lite heldig å avholde hele møte tidlig i august hvor potensielt flere fortsatt er på ferie, derfor velger vi å dele det i to.

 

Årsmøte del 1 (godkjenning av regnskap) - onsdag 12.august kl 18.00.

Møte vil foregå på Teams (på nettet).  Vi anbefaler å logge på kl 17.30 for registrering ofte stemmeberettigede slik at vi er klar til å starte kl 18.00.

Bli med i møtet på datamaskinen eller mobilapp

Bli med i Microsoft Teams-møte

Eller du kan ringe inn:

+47 21 40 20 43   Norway, Oslo (nummer med avgift) 

Konferanse-ID: 690 514 283#

 

Dokumenter finner du her: https://www.ullis.no/storage/files?uid=1100943100&pfi=49742

 

Agenda

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Valg av ordstyrer

4. Valg av referent

5. Valg av tellekorps, 2 stk

6. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll

7. Godkjenning av regnskap 2019

8. Godkjenning av balanse 2019

9. Godkjenning av revisors beretning 2019

 

Årsmøte del 2 - onsdag 16.september kl 18.00

Møte vil avholdes i sosialt rom i hallen. 

Her er agenda til årsmøte del 2. Hvis du har forslag til andre saker på årsmøte, må de være meg i hende innen utgangen av onsdag 2.september. Sendes meg på leder@ullis.no.

 

Årsmøte starter kl 18.00, men vi oppfordrer at man kommer fom kl 17.30 for at vi skal god tid på avklare stemmeberettigede.

 

Agenda: 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenning av saksliste, innkalling og forretningsorden

3. Valg av ordstyrer

4. Valg av referent

5. Valg av tellekorps - 2 stk

6. Valg av to medlemmer til å signere protokoll

7. Årsberetning

  - Ullensaker Issportklubb

  - Ullensaker Flyers

  - Ullensaker Wings

  - Ullensaker Stones

8. Budsjett 2020 

9. Medlemsavgift 2021

10. Fullmakt styret - Aktivitetsavgifter

11. Honorarer sentrale verv 

12. Infosak - Gjennomgang av oppdatert virksomhetsplan for klubben

13. Infosak - Familiære nære relasjoner i en lagledelse

14. Infosak - Brain Sutton - kort oppsummering av permittering og hans oppsigelse

15. Valg

  - Leder - 2 år

  - 4 styremedlemmer - 2 år

  - Valg av kontrollutvalg, 2 medlemmer og 1 vara - 1 år 

  - Fullmakt representanter til ting og møter

  - Valgkomite, 3 medlemmer - 1 år

 

Det vil ikke bli kopiert opp dokumenter til møte slik at alle må selv ta ansvar for å printe ut eller å ha muligheten til å hente opp dokumentene i møte. Av årsberetningene er det kun Årsberetning Ullensaker Issportklubb som vil bli lest opp. De andre Årsberetningene vil vi således kun stemme over, og det er deltagernes ansvar å lese disse før årsmøte. Ikke alle årsberetningene ligger ute i filarkivet pt da jeg fortsatt mangler noe info. Dokumenter til Årsmøte del 2 finner du her: Filarkiv

 

Etter en oppfordring fra en av klubbens medlemmer har jeg sjekket lovverket til NIF og ser at det ikke er tillatt å operere med fullmaktsskjemaer til årsmøter. Derfor må vi dessverre trekke tilbake den muligheten, og alle stemmeberettigede ønskes velkommen til å delta. Jeg beklager at dette ikke ble sjekket opp før vi besluttet å ta i bruk fullmaktsskjema.

 

Møte vil fortsatt bli avholdt i Sosialt Rom i Is- og Flerbrukshallen. Vi vil sikre at det vil være 1 meter mellom hvert deltager.


Mvh

Roy Albin Bylund

Styreleder


0 Kommentar

Sommerhilsen fra styret

Postet av Ullensaker Issportklubb den 25. Jun 2020Kjære alle sammen! 

Denne sesongen fikk dessverre ikke den avslutningen vi hadde ønsket. 12.mars ble verden markant endret, til noe vi aldri har sett tilsvarende til.  For vår del i Ullensaker Issportklubb medførte det hele en brå slutt på all aktivitet. 

Vi snakker nå 24.juni og mye er enda uavklart ift konsekvenser av den pågående Koronaepidemien. I det ligger også en uavklart situasjon for vår del ad legging av is over sommeren. Jeg er i stadig kontakt med kommunen i et håp om å få en bekreftelse på at isen kommer i midten av aug, men foreløpig er det ingen som kan gi meg den bekreftelsen. Men vi lever i håpet og planlegger deretter. Jeg vil holde dere oppdatert på utviklingen via Spond.

En god nyhet i så måte er at myndighetene nå har åpnet for all barneidrett opp tom 19 år inkl kamper fom 1.august. 

Styret hadde sesongens siste styremøte i går, med en fin samling hjemme hos styremedlem Anita Utse med dertil hørende nydelig grillmat. Vi hadde også besøk av leder for SU, Atle Merg, som presenterte hva SU har arbeidet med i mai og juni. Atle vil innen kort tid dele denne infoen med alle sammen. 

Av ting styret hadde på agendaen i går kan nevnes at vi - endelig! - fant rom til å sette fokus på strategi, og da i skriftlig form. Vi kommer til å oppdatere den gjeldende Virksomhetsplanen klubben har med hva styret tenker rundt strategi, på både kort og noe lengre sikt. Oppdatert dokumentet vil foreligge til oppstart av ny sesong. 

Dette betyr ikke at styret ikke har bedrevet strategijobbing gjennom sesongen, men at vi har ikke hatt kapasitet til å få på plass et mer formelt dokument. Av arbeidet med strategi kan nevnes at vi har hatt et mål om å ha nøytrale hovedtrenere (ikke pappa-trenere) fom U13/JU13. Dette er nå på plass, noe Atle vil komme tilbake til. Videre har vi hatt et mål om endringer i hallen, slik som ny kiosk, ny slipebod og oppussing av nettingburet samt gammelt sliperom. 

Kiosk har vi endelig fått kommunen til å bli med på, så om ikke alt for lenge står den klar. Videre har vi i inneværende sesong fått på plass nytt sliperom. I sommer vil også nettingburet og gammelt sliperom bli pusset opp slik at vi har en større lagerkapasitet til våre lag fom neste sesong. SU vil komme tilbake til en inndeling av lag og lagre. 

I tillegg ønsker vi å få på plass lagre i de to bortre hjørnene inne i selve hallen (der hvor Curlingutstyr ligger og der hvor det er populært å stå og skyte puck mot veggen). Vi har fått på plass tegninger og kostnadsoverslag, men vi finner at med tanke på både Korona, kommunens økonomi og klubbens behov for å være forsiktig med bruk av penger, at dette prosjektet må bero inntil videre. 

Videre har det vært et klart strategisk mål for styret å sikre rekrutering til klubben, primært gjennom Skøyte- og Hockeyskolen. Og det er med glede at vi registrerer at tilstrømningen til skolen har vært historisk. Her ønsker jeg å gi en ekstra honnør til Ingvild Annisdatter Fremmerlid som har hatt et administrativt ansvar for både planlegging og gjennomføring. Takk til både henne og alle hennes "hjelpere" :-) 

Som allerede nevnt vil Atle komme tilbake med info om de ulike lag vi har til neste sesong inkl trenerkabal. 

Styret finner det også gledelig at vi fom neste sesong har vårt eget JU16-lag. Vel og merke med hjelp fra noen jenter fra andre klubber, men laget blir et Flyerslag. Så nå kan klubben vise til at vi har JU10, JU13, JU16 og et Damelag på jentesida. Hvilken annen klubb kan skilte med det samme? All ære til alle som arbeider for jentene våre :-) 

Det vil om kort tid komme invitasjon til årsmøte. Møte vil bli todelt i år grunnet at vi har to frister vi må forholde oss til, noe jeg vil komme tilbake til i innkallingen. 

Et viktig tema styret diskuterte i går var spons. Det er ikke bare enkelt å banke på dører for tiden med den pågående pandemien og de utfordringer den medfører for flere bedrifter. Vi ønsker å komme med et opplegg for hvordan arbeide med potensielle nye sponsorater fremover som vi håper motiverer flere av våre medlemmer til å tenke spons på vegne av klubben. I tillegg vil noen av oss ringe rundt til de vi har en kontrakt med som løper over 2 eller 3 år, for å høre hvordan det står til, og hvorvidt de er i posisjon til å bidra som avtalt neses sesong, eller om vi må se på en utsettelse for noen. Dette tenker vi er en ryddig ting og gjøre ift etablerte avtaler. 

Som de fleste vel har fått med seg så valgte Brian Sutton å avslutte sitt arbeidsforhold til klubben per 1.juni. Dette etter at vi dessverre så oss nødt til å permittere ham fom medio mars grunnet den pågående pandemien og at vi som klubb dessverre ikke kunne gi ham noen garantier om når være i posisjon til å kunne ta ham tilbake. Vi kan ikke annet enn å vise forståelse for hvordan han tenkte og konkluderte, og respektere hans beslutning. Jeg vet mange satte stor pris på Brian, ikke minst våre barn, og han vil bli savnet. Og så vet jeg at SU har lagt en kabal som gjør at vi som klubb fortsatt skal evne å ta vare på alle våre spillere på en god måte fremover. 

Denne sommeren blir ikke helt som mange av oss hadde planlagt. Selv hadde jeg kjøpt billetter til Spania i år, og vil nå i stede avholde sommerferie i Trøndelag, Hovden og Sandefjord. Jeg tenker det skal bli bra det også :-) 

Uavhengig av hvor din sommerferie blir så håper jeg den blir innholdsrik, samtidig som den er sånn passe avslappende. Batteriene er som kjent greit å lade. 

På vegne av styret ønsker jeg alle en riktig så god sommer, så vil vi holde dere løpende oppdatert på den info som treffer oss ad oppstart av ny sesong.

 

Mvh

Roy Albin Bylund

Styreleder 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline