Holdninger og mangfold i klubben vår

Postet av Ullensaker Issportklubb den 31. Okt 2020


Som sikkert mange har fått med seg har mobbing innen idretten vært et tema i mediene de siste dagene, etter en uheldig hendelse på fotballbanen.  

Styret og SU anser det viktig å sette fokus på holdninger og mangfold. I vår klubb er det en plass for alle - uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og legning. Vi skal være opptatt av alles ve og vel, og på sporten med faglig og teknisk utvikling.  

Her har vi alle et ansvar, ikke minst oss voksne - uavhengig av rolle i klubben. Opplever du å bli utsatt for uakseptabel oppførsel - uavhengig av hvem -  må du si ifra. Enten til lagleder, trener, forelder eller SU. Du skal aldri være redd for verken å si ifra eller oppleve ikke å bli tatt alvorlig! 

Her er en link til hva vårt forbund sier om dette. Du finner også her en fin video forbundet har laget vi anbefaler alle å se - https://www.hockey.no/tema/holdninger-og-mangfold-i-norsk-ishockey/ 

 Takk for at du bidrar til takhøyde!

 Mvh

Styret og SU


0 Kommentar

Prosjekt null hull

Postet av Ullensaker Issportklubb den 25. Okt 2020


Etter at vi ble stående i en dårlig situasjon etter at en trener trakk seg i september, har SU jobbet for å få inn en keepertrener for klubben. Det ble samtidig søkt om økonomisk støtte fra styret, da SU så at klubben hadde ett keeperproblem som måtte tas på alvor. Visjonen til SU er å bygge opp ett godt og unikt keepermiljø i klubben. 

Etter mange timer med leting og kontakt med aktuelle keepertrenere, er vi veldig fornøyd med å endelig være i mål!! 

Vi kan derfor slippe nyheten om at Emil Bariås er klar som vår nye keeperansvarlige i klubben. Med seg på laget har han Christopher Nilsen og Bendik Gjestrud Løvbrøtte. Dette er gutter som vi vet vil komme inn og gjøre en god forskjell. 

Vi kan også fortelle at vi har 3 seniorkeepere i klubben som vil følge opp yngre keepere i klubben, samt at våre to U14 keepere vil bidra med oppbacking på våre yngste lag u8-ju/u10. 

Emil Bariås sitter for øyeblikket i karantene etter å ha kommet hjem fra Finland, men vi vil kalle inn til eget foreldremøte for keeperforeldre så fort vi kan, så vi sammen med Emil kan presentere hele prosjektet og Emils tanker og visjoner. 

Vi ber om at alle foreldre som har keepere i klubben spør om å få bli medlem på Ullensaker Flyers keeperside på facebook her.

SU representant Jørgen Rålm vil være klubbens koordinator opp i mot prosjektet.

 

mvh

Sportslig Utvalg

Ullensaker Flyers


0 Kommentar

Christmas camp 2020

Postet av Ullensaker Issportklubb den 21. Okt 2020

Ullensaker flyers inviterer til Christmas camp 2020

Vi gjentar fjorårets suksess med Ullensaker Christmas camp

- for spillere født 2011 til 2006.

Med et profesjonelt trenerteam vil vi i perioden 27. - 30.desember ønske velkommen på is.

I år har vi fått med oss Behind the mask som vil ha egen keeper trening.

Pris 2500,- kr og inkluderer:

  • 2 isøkter om dagen
  • barmarkstrening
  • et varmt måltid hver dag
  • et profesjonelt trenerteam
  • egen keeper trening

Påmeldingsfrist: 26.12.20 kl 11:00

For påmelding trykk her


ogun nl 0 Kommentar

Gentleman's Agreement

Postet av Ullensaker Issportklubb den 13. Okt 2020


Grunnet en uønsket spillerbevegelse mellom klubber i Oslo og Akershus etter oppstart av sesong, som har medført utfordringer for enkelte klubber til å kunne opprettholde sitt påmeldte lag til seriespill, har Oslo og Akershus Idrettskrets sist sesong fått på plass en Gentlemans Agreement som alle klubber har signert på at de vil følge. 


Avtalen styrer både kommunikasjonen mellom foreldre og klubber, og frist for når en overgang kan initieres. Ved vurdering av en overgang etter 1.august skal det særlig grunn til at den kan godkjennes. 

For å unngå unødvendig støy og å sette lag i en utfordrende situasjon etter oppmelding til seriespill, er det viktig at vi alle forholder oss til denne avtalen. Både det å melde opp et lag samt det å trekke et lag fra seriespill medfører en kostnad for klubben, og det sist nevnte et frafall av spillertilbud til spillere. 

Ved spørsmål relatert til denne avtalen kan de rettes til Sportslig utvalg på su@ullis.no

Avtalen finner du her: Gentleman's Agreement


0 Kommentar

Forbundstinget 2020

Postet av Ullensaker Issportklubb den 11. Okt 2020

Jeg har i dag, sammen med styremedlemmene Sandra Gudmundsdottir og Håkon Brennum, deltatt på Ishockeyforbundets Forbundsting 2020. Av kjente årsaker har tinget blitt avholdt på Teams og GoPlenum. 

Slike årsmøter har i stort en fast agenda hvor flere saker er formaliteter. Men det er noen temaer som er verdt å si noe om. 

Etter en åpning av President Tage Pettersen og litt info fra Generalsekretær Ottar Eide, begge med fokus på positiv omtale om organisasjonen og dets medlemmer, kunne Presidenten informere om at Norges Ishockeyforbund ønsker å søke om VM i Ishockey i 2027. Planleggingen er allerede i gang og forbundet har allerede vært dialog med aktuelle vertskommuner.

Tinget stemte for en videre planlegging av et slikt arrangement, og antall aktuelle vertskommuner det vil stå imellom ift en avvikling, vil begrenses til to. Mtp at et slikt arrangement er verdens største vintersportsarrangement (VM i Danmark i 2018 hadde 1,2 milliarder TV-seere og 520 000 publikummere) så er dette en kjempemulighet for både Norge å vise seg frem og for rekruteringen til sporten. I denne sammenheng legger forbundet vekt på elementer som at dette kan gi Norge flere anlegg til bruk for ettertiden, økt omdømme og markedsverdi til sporten, økt rekrutering og at Norge (som har vært i A-VM siden 2005) aldri har vært arrangør før. Vi ser frem til fortsettelsen!  

Eide informerte så om en ny 10 års avtale med TV2, en avtale som dekker hele sporten. Mer info her vil foreligge. 

Ny strategiplan for perioden 2020-2024 ble lagt frem (last ned her). Dette er et godt dokument som dekker sporten bredt. I utarbeidelsen av dokumentet har forbundet vært ute og snakket med representanter for alle klubber i hele Hockey-Norge. Av elementer jeg ønsker å trekke frem er deres fokusområder;

- bærekraft

- trenerkompetanse

- verdiarbeid, holdninger og mangfold

- klubbutvikling

- økonomi som barriere 

Alle disse temaene er sentrale. Ikke minst finner jeg kulepunkt 3 - verdiarbeid, holdninger og mangfold - som sentralt for en sport som bedriver lagspill. Generalsekretæren er selv klar på viktigheten for alle parter å skjønne at vi bedriver lagsport med stor L - vi må alle dra i samme retning og sette klubb i forsete. Et annet element er satsningen på dommere, ikke minst på kvinnelige dommere. Her har vi en vei å gå. Viser for øvrig til planen. 

President Tage Pettersen ble gjenvalgt for 2 nye år.

Mvh

Roy Albin Bylund

Styreleder


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline